top of page
Anker 1

DIT DOE IK VOOR OPDRACHTGEVERS

I Ond
erzoeken I Analyseren I Begeleiden I Trainen I Reflecteren I Schrijven I

Wat is radicalisering of extremisme eigenlijk? Welke beleidskeuzes maak ik? Hoe maak ik mijn organisatie inclusief? Wat hebben heeft mijn organisatie nodig aan kennis & vaardigheden? Hoe werken we goed samen met anderen? 

 

Dit zijn voorbeeldvragen die mijn opdrachtgevers stellen binnen de (rijks)overheid, (jeugd)zorg, onderwijs- en maatschappelijke organisaties. Ik onderzoek, adviseer en ondersteun op drie niveaus:

 

 • Inhoudelijk: waar gaat het over & wat betekent dat?

 • Strategisch: welke keuzen worden gemaakt & waarom?

 • Operationeel: hoe wordt er gewerkt & wat is er nodig?

 

Afhankelijk van de specifieke behoefte, doe ik bijvoorbeeld onderzoek, geef ik deskundigheidsbevordering, kijk ik mee op een casusaanpak, ontwikkel ik een instrument of advies.

 

Kijk hier voor mijn specifieke werkzaamheden: 

Annebregt Dijkman
Annebregt Dijkman

DIT IS HOE

 

Ik geloof dat we vanuit persoonlijke betrokkenheid professionals kunnen zijn die bijdragen aan een veiligere en mooiere wereld. Daarvoor hebben we nodig dat we wijsheid delen, luisteren en elkaar iets durven gunnen.

 

Maatschappelijke vraagstukken vragen om samenwerking. Ik ga daarbij uit van de meerwaarde van verschillende werkperspectieven. Ik heb oog voor belangen maar blijf onafhankelijk. In de beste samenwerking kan ik luisteren, relevante vragen stellen en aansluiten bij de eigen expertise, en die van de organisatie. Dat levert extra inzichten en mogelijkheden op om als opdrachtgever zelf strategische, inhoudelijke en operationele keuzes te maken, of uit te voeren.

 

Professionaliteit is altijd in beweging en ontwikkeling maar ook toetsbaar. Daarom ben ik dat ook. Ik draag graag bij aan meer kennis en kunde, zowel binnen de overheid als daarbuiten.

IK BEN DESKUNDIG OP DEZE ONDERWERPEN

 

Radicalisering, extremisme, terrorisme, islam, organisatieontwikkeling en leren bij radicalisering als wicked problem, diversiteit in organisaties, inclusieve journalistiek, intercultureel management en beleid. Binnen het vakgebied van radicalisering: processen van radicalisering, familieondersteuning, jihadistische radicalisering, lotgenotencontact, vrouwen, beleidsvorming, informatiedelen en multidisciplinair samenwerken door professionals. 

Bent u geïnteresseerd? Stuur me gerust een bericht:  

Annebregt Dijkman 

Lees meer over mij

Annebregt Dijkman

Voor wie ik werk

 • ministeries

 • gemeenten

 • maatschappelijke organisaties

 • veiligheidshuizen

 • jeugd(zorg)organisaties

 • culturele & mediasector 

 • onderwijssector 

 • individuele professionals 

Ik combineer organisatie- en beleidsadvies, research & onderzoek, casus coaching, intervisie, deskundigheidsbevordering, instrument & methodiekontwikkeling. U kunt me ook vragen voor bijvoorbeeld: een presentatie, lezing, workshop, of gespreksleiding.

 

Hier is een overzicht van wat ik precies doe:

Mijn opleidingen & cursussen

IK BEN OPGELEID ALS

Organisatie-antropoloog (Culture, Organisation and Management) aan de Vrije Universiteit Amsterdam (MSc) (2002-2011)

 

Afstudeerrichting: Intercultureel Management in de context van het maatschappelijk discours in Nederland over integratie en immigratie. 

Docent islam aan de Educatieve Faculteit Amsterdam (BEd) (1998-2002)

 

Afstudeerrichtingen: Leerlingbegeleiding & Vak-overstijgend leren.

 

KORTE OPLEIDINGEN & CURSUSSEN

Bij het Instituut voor Logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam behaalde ik een certificaat voor de opleidingen Middle Management en Public Relations NIMA A (1999-2000).

 

Bij de Schrijversvakschool Amsterdam: Roman schrijven (docent Anja Sicking) (2011)  & Jeugdliteratuur (docent Sanne Bakker) (2013) & Essay schrijven  (docent Jeroen Thijssen) (2018) & Literaire non-fictie  (docent Victor Frölke) (2018) Bij CREA, het cultureel studentencentrum van de Universiteit van Amsterdam deed ik de cursussen Korte Verhalen (2010 docent Elke Geurts) en Filmanalyse  (2009 docent Piet Oomes) In 2024 volgde ik de cursus Schaduw schrijven, wederom bij Elke Geurts.

 

In 2018 volgde ik de basisopleiding psychotrauma bij het opleidingsinstituut van Centrum '45/ Arq Academy. In 2019 de evidence based methodiektraining 7Roses over aansluiten bij de veerkracht van mensen. 

Wilt u ook verder leren en kennis maken?

Leuk, stuur me een bericht:  

bottom of page