top of page

ONDERZOEK ...

ONDERZOEK

 

Het is fascinerend dat we onszelf en de wereld een beetje beter kunnen begrijpen door onderzoek. Ik ben gespecialiseerd in kwalitatief, praktijkgericht, reflectief en narratief onderzoek en ex-ante evaluatie. Ik werk met scenario-planning, literatuuronderzoek, interviews, focusgroepen en observerende participatie. Ik gebruik wetenschappelijke richtlijnen en een methodische onderbouwing. 

BELEIDSADVIES ...

BELEIDSADVIES

 

Goed geschreven en onderbouwd beleid is belangrijk voor het werken met extremisme en inclusie. Ik adviseer ministeries, ministers, burgemeesters en organisaties op basis van inhoud, draagvlak bij stakeholders en afstemming in de politiek- of bestuurlijke context. Ik zit sinds 2018 in de wetenschappelijke adviesraad van de burgemeester van Amsterdam voor het anti-radicaliseringsbeleid. 

ORGANISATIE ADVIES ...

ORGANISATIE ADVIES

 

In gezonde organisaties zijn mensen in staat om goed te zijn voor zichzelf, het werk, collega's en de mensen voor wie ze werken. Ik kijk naar organisaties met een antropologische blik. Dat betekent dat ik oog heb voor hoe professionals inhoud, taken en doelen vormgeven en ervaren. Waar onuitgesproken zorgen en dilemma's of kansen zitten. Voor opdrachtgevers lever ik analyses of ontwikkelscenario's.

"Je weet de vinger op de zere plek te leggen zonder bedreigend te zijn."

CASUSCOACHING & RISICOTAXATIE ...

CASUSCOACHING & RISICOTAXATIE

 

Extremisme en inclusie gaan over mensen. Met mensen werken is maatwerk en de context is mede bepalend voor de insteek van de werkzaamheden. Ik hanteer risico taxaties en stel onafhankelijke vragen over een (casus) aanpak die helpen om zelf een oordeel te kunnen vellen. Ik geloof in kundige professionals die willen leren om methodisch te werken en te vertrouwen op eigen vaardigheden en houding.

8.JPG

DESKUNDIGHEIDS-BEVORDERING ...

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

 

Leren klinkt leuk maar soms is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Leren legt namelijk ook bloot wat je nog niet weet of kunt. Soms is dat lastig of zelfs bedreigend. Ik bied workshops, trainingen of een leertraject van meerdere maanden voor organisaties en professionals die hun eigen ontwikkeling serieus nemen. Ik maak aanbod op maat want iedere leervraag is anders, organisaties en mensen ook.

INDIVIDUELE COACHING & METHODISCHE INTERVISIE ...

COACHING &  INTERVISIE

 

Het werken met extremisme en inclusie is vaak ingewikkeld. Je hart kunnen luchten over je werk is daarom gezond, en reflecteren helpt bij professionalisering. Ik bied individuele coaching om een professionele positie te kunnen (her) bepalen en methodische intervisie voor organisaties of teams. Specifiek voor vrouwelijke (project) leiders, beleidsprofessionals en professionals met een islamitische achtergrond.

FILMRESEARCH &

ESSAYS ...

FILMRESEARCH & ESSAYS

 

Ik adviseer regisseurs, documentairemakers en scriptschrijvers bij de ontwikkeling van het verhaal/concept over extremisme en inclusie. Voor de speelfilm Layla M. van Mijke de Jong en Jan Eilander deed ik bijvoorbeeld de filmresearch. Het was de Nederlandse inzending voor de Amerikaanse Oscarnominaties in 2018. In Nederland won de film in 2017 twee Gouden Kalveren. Ik schrijf (essays).

METHODIEK & KWALITEITSKADERS ...

METHODIEK & KWALITEITSKADERS

 

Methodes geven houvast in het werk met extremisme en inclusie. Ze zijn onderdeel van vakmanschap en van kwaliteitskaders. Daardoor wordt de uitvoering van werk toetsbaar en legitiem. Ik help organisaties bij het verder ontwikkelen van een professionele manier van werken. Ik denk of schrijf daarom mee aan methodes en kwaliteitskaders. 

SPREKER &

DAGVOORZITTER ...

SPREKER & DAGVOORZITTER

 

Ik lever regelmatig bijdragen aan inhoudelijke bijeenkomsten, expertmeetings, filmvertoningen en maatschappelijke debatten. Bijvoorbeeld als spreker, co-referent of als dagvoorzitter. Vooral aan bijeenkomsten over (jihadistische) radicalisering, contextueel werken met extremisme, inclusie, islam, jongeren en veilig opgroeien, beleid & definitiemacht en organisatie-antropologie.  

Foto ADijkman.jpg
bottom of page